Tjänster

Åby El utför en stor bredd av installations- och servicearbeten inom elteknik. Uppdragen sträcker sig från snabba servicearbeten i fastigheter till omfattande installationsprojekt i industrier. Vi utför arbeten i offentliga miljöer, lagerlokaler, kontor och butiker och vi lovar dig som kund samma engagemang oavsett storleken på uppdraget. Vi erbjuder även konsultation i energieffektivisering som en del av vårt helhetserbjudande.

Åby El erbjuder installations- och servicetjänster inom bland annat följande områden:

 • Kraft och belysning
 • Industriinstallationer
 • Ställverk
 • Elservice
 • Datanät
 • Fiber
 • Passagesystem
 • Brandlarm
 • Inbrottslarm
 • Solcellsanläggningar
 • Periodisk kontroll
 • Energiutredningar

Samtliga våra tjänster är kvalitets- och miljösäkrade enligt EIO:s kvalitetssystem EIO-Q respektive EIO-Q Miljö. Vi är certifierad installatör av datanät och har möjlighet att lämna upp till 25 års garanti på dessa.