Tjänster

Åby El utför en stor bredd av installations- och servicearbeten inom elteknik. Uppdragen sträcker sig från snabba servicearbeten i fastigheter till omfattande installationsprojekt i industrier. Vi utför arbeten i offentliga miljöer, lagerlokaler, kontor och butiker och vi lovar dig som kund samma engagemang oavsett storleken på uppdraget. Vi erbjuder även konsultation i energieffektivisering som en del av vårt helhetserbjudande.

Åby El erbjuder installations- och servicetjänster inom bland annat följande områden:

  • Kraft och belysning
  • Industriinstallationer
  • Ställverk
  • Elservice
  • Datanät
  • Fiber
  • Passagesystem
  • Brandlarm
  • Inbrottslarm

Samtliga våra tjänster är kvalitets- och miljösäkrade enligt EIO:s kvalitetssystem EIO-Q respektive EIO-Q Miljö. Vi är certifierad installatör av datanät och har möjlighet att lämna upp till 25 års garanti på dessa.