Närproducerad elteknik

Åby El är ett modernt elteknikföretag som erbjuder företag och offentliga verksamheter installation och service inom el, data och tele. Bland våra kunder finns allt från industrier och fastighetsägare till butiker och skolor. Vi har en stark lokalförankring i Norrköpingsområdet och arbetar utifrån idén att nära och långsiktiga kundsamarbeten skapar ömsesidig framgång.

Företaget grundades 1975 och hade under lång tid orten Åby som sin hemvist. För att komma närmare merparten av kunderna flyttade man i mitten av 80-talet in till Norrköping och idag är vi ett 35-tal medarbetare som har våra lokaler på Risängsgatan i södra Norrköping som utgångspunkt.

På Åby El håller vi oss ständigt uppdaterade när det gäller nyheter inom elteknik. Inom områden som energieffektivitet, säkerhet och datanät utvecklas hela tiden nya möjligheter, och vi låter gärna våra kunskaper bli till konkurrensfördelar för dig som är vår kund.

Åby El är medlem av elinstallatörernas branschorganisation EIO.

Pressmeddelanden

2020-01-13 – Assemblin ökar närvaron kring Norrköping genom förvärv av Åby Eltjänst AB